Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti

PORUCHY.CZ – Česká republika, spol. s r.o.
Kouřimská 2347/24
130 00  Praha 3
IČO: 49711768 DIČ: CZ49711768  

dále jen Správce, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu zákonné lhůty.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou zasláním emailu na poruchy@poruchy.cz nebo dopisu na kontaktní adresu společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu (např. dopravci je nutno poskytnout jméno, adresu a telefon za účelem doručení objednávky).

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou pravdivé a úplné.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

V Praze 17. května 2018